KÜYEREL TV

            100. YILI 

       ARAŞTIRMA

    YORUM
TARİH


- Ermeni soykırımının
yeni kanıtları.. 
 Robert Fisk
The Independen
t- Resmitarih tezlerinden
1915
“Van İsyanı” üzerine
 inciler 
 (diğer araştırma yazıları)
Selçuk Uzun


- Ermeni Emval-i
Metrukeleri Üzerine

genocide

20 yüzyılın soykırımlarının karşılaştırmalı analizi
Uluslararası Soykırım Araştırmacıları Birliği’nin
            12. konferansı
8-12 Temmuz 2015, Erivan
 


Sosyal Medya

  KÜYEREL
Tartışma Grubu 
=======

Twitter 

    ====

Facebook

SÖYLEŞİ
AJANDA
Güncel
 GÜNCEL 
=========================

DENGE DENETLEME AĞI

"Denge ve Denetleme" Talebimiz Hükümet Programı'nda!
Sıra Yeni Anayasa'da!

“ Denge ve denetleme sadece kuvvetler ayrılığı demek değildir.
Hepsi birbirlerini denetlemeli, anayasa ve evrensel hukuka uygun davranmalı.”